© Arnold van Houten, 27 februari 2008

Iedereen zal zijn eigen werkwijze hebben bij het bespannen van tennisrackets, echter als je begint hiermee is een goed stappenplan zeer welkom:

  1. Kijk bij het vervangen van een bespanning hoe de oude bespanning in het racket zit of zoek op internet hoe het betreffende racket bespannen moet worden (bespanschema). Let hierbij vooral op welke gaatjes worden overgeslagen en waar de knoopjes zitten.
  2. Plaats het racket in het spanapparaat en stel het juiste gewicht in. Normaal zit dit tussen de 23 en 30 kilo. Een hoog gewicht is voor het gecontroleerder kunnen slaan en als men met veel topspin speelt. De bespanning veert dan minder in waardoor de bal met meer controle wordt teruggeslagen (denk aan trampoline: als deze meer inveert wordt controle houden moeilijker). Bij een strakkere bespanning wordt de bal ook meer plat gedrukt omdat de bespanning minder inveert waardoor er meer grip op de bal komt (de bal wordt platgedrukt op bespanning) en zo meer spin gegeven kan worden aan de bal. Een lager gewicht heeft als voordeel dat er harder mee kan worden geslagen (denk ook weer aan trampoline) en de sweetspot (gedeelte van de bespanning waar bal lekker aanvoelt op de bespanning) groter is. Bij onzekerheid over het juiste gewicht kan beter iets te laag dan te hoog ingesteld worden.
  3. Een bespanapparaat heeft vaak 2 inklem-assen aan de binnenkant van het racket bij het blad aan de top en waar de steel begint. Zet het racket eerst bij deze assen strak waarbij het blad licht mag worden uitgetrokken omdat als dit niet gebeurt, de rackets vaak door de kracht van de bespanning in de lengte worden ingetrokken waardoor het racket iets minder lang wordt. Vervolgens worden de andere inklem onderdelen (aan de buitenkant) op het racket aangebracht waardoor het racket vast zit.
  4. Meet ongeveer 11 meter van de bespanning af en knip deze schuin af zodat een punt ontstaat (doe dit ook bij het andere eind van de snaar), een punt vergemakkelijkt de doorvoer door de openingen met name daar waar 2 snaren door 1 opening moeten. Als je voor het eerst bespant kun je beter wat meer dan 11 meter afknippen, later zal het duidelijker worden hoeveel je precies nodig hebt voor een racket.
  5. Kijk hoeveel lengtesnaren vanuit het midden naar de zijkant moeten worden bespannen (bijv. 9 snaren), meet dan 9 lengtes (lengte van de middelste lengstesnaar) af + 1 (dus 10) vanaf het begin van de snarenset en zet deze op dit punt vast met de vaste klem. Begin met de lengtesnaren en bespan vanuit het midden van het racket naar buiten. Zet hiervoor in het midden van het racket de snaar vast met een vaste tang en bespan vanuit dit midden naar buiten, vanuit het midden steeds 1 of 2 snaren naar de ene kant en vervolgens naar de andere kant etc. is het beste voor het racket omdat het frame dan niet krom trekt. Als aan de buitenkant begonnen wordt zal het racketblad aan deze beginkant scheef getrokken worden!
  6. Aan het eind van alle lengte snaren kan de snaar afgeknoopt worden of direct doorgegaan worden met de breedtesnaren. Soms worden de breedtesnaren met iets minder gewicht bespannen en als je dit heel precies wilt houden, moeten de lengte snaren apart van de breedtesnaren afgeknoopt worden zodat er 4 knoopjes in de bespanning komen. Vaak kun je ook doorgaan en de breedtesnaren iets minder strak doen, omdat de lengte van de breedtesnaren iets minder lang is zal het iets grotere gewicht van de lengtesnaren niet zo gauw naar de breedtesnaren doorgaan ook al zijn deze niet apart afgeknoopt.
  7. Het gewicht van de breedtesnaren is meestal 1 a 2 kilo minder dan de lengtesnaren, stel de spanmachine hierop in. Vlecht vervolgens alle breedtesnaren (meestal begin je onder, de snaar welke het dichtste bij de steel zit) en knoop deze af. Soms moeten 2 snaren door 1 opening. Voorzichtig met de priem door de opening draaien wil hierbij nog wel eens helpen.
  8. Haal eerst het bespannen racket uit het spanapparaat en knip dan pas de draden bij de knoopjes af. Het gebeurt nog wel eens dat je bij het losmaken van het racket een fout ziet (bijv. verkeerd vlechten) en als het knoopje is afgeknipt kan dit dan niet meer hersteld worden en moet er weer een hele nieuwe bespanning in. Knip bij het afknippen altijd van de bespanning af, als je dan uitschiet gaat er niet per ongeluk een snaar mee.

En als het nu nog niet gelukt is kun je natuurlijk altijd je racket bij De Racketclub laten bespannen voor € 15,-.